Farmasi Helal Kozmetik

Helal Kozmetik Nedir?

Helal: Dinimizin yapılmasını uygun gördüğü, izin verdiği, onun kaidelerine ters olmayan, enerjiğe menedilmemiş olan iş ve tavırlardır. Pak olan gıdalar, çalışarak elde edilen hasılat helal işlerdir. GMP İyi İmalat Uygulamaları standartları ile HPP teknoloji Yüksek Penetrasyon özelliğine uygun sahip yapım teknolojileri kullanılarak, hijyenik civarda ve hiçbir mahzurlu maddeyle teması olmadan, insan sağlını riske atmayarak islami kaidelere uygun olarak hazırlanan mahsullere verilen sertifikadır.

Mahsulleri; katkı maddelerini, hazırlama ve operasyona usullerini, paklik ve sıhhat koşullarını, katı güvenlik kaideleri sorgulayan tarafsız bir bilirkişi hizmeti sunar.

Nitelik ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine uyarlamayı seri bir biçimde takip edebilen, helal bilgi eğitimini almış kilit personel tarafından teftişi asıllaştırılır. Mahsulün ve üreticinin Küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.

Helel Sertifika Neden Ehemmiyetlidir?

Artık ticaret, yapım, erişim ve irtibat ile teknoloji tarihin tüm yarıyıllarında olduğundan çok daha süratli ve kapsamlı değişmektedir. Bu başkalaşım, güven sualini de birliktesi getirmektedir. Şurası bir asıldır ki, bundan 50 sene evvel, yediğimiz yemeğe güvenimiz bütündü, içerisinde her hangi bir sıhhatsiz madde olma olasılığı yoktu.

Bu sebeple insanların harcadıkları mahsullere olan güvenleri her zaman yüksekti ve harcanan mahsulün helal muhtemel ile alakalı bir evham çok tesadüfülen bir gidişat değildi. Başka bir neden de, teknolojinin çok süratli büyümesi ve harcanan mahsuller için kullanılan hammaddelerin orijinlerinin çok değişmesidir. Büyüyen teknoloji, bizlerin dinimizce yasak olan kaynaklardan gelen mahsullerin hiç haberimiz olmadan soframıza geldiğini, kozmetik mahsulleri veya ilaç biçiminde kullandığımızı kavramamızı sağladı. Buda natürel olarak dinimizce helal olan mahsullere uluşma istek ve gereksinimimizi artırmıştır.

Farmasi’nin tümleri Helalder tarafından onaylanan müesseselerin himayeyi altında verilen Helal Sertifikası’na sahiptir.

Helalder Kimdir?

Helal Derneği, helal mahsullerin temininin basitleştirilmesi, bu mevzularda usul geliştirilmesi ve standartların tanımlanması mevzularında çalışma yapmak ve mevcut gayretlere katkıda bulunmak emeli ile Konya’da kurulmuştur. Kuruluşunun emeli insanları genelde pak ve emin mahsullere, özelde ise Müslümanlar için dinimiz kaidelerine uygun helal mahsullere erişmesini sağlamaktır.

Farmasi Mahsulleri Helal Sertifikasına sahiptir.